Program

Dzień pierwszy
Dzień drugi
9:00 - 9:30
Wprowadzenie
 • poznajmy się lepiej!
 • SALESmanago na rynku automatyzacji marketingu w Polsce i na świecie
9:30 - 11:00
Kluczowe funkcje automatyzacji marketingu - budowanie widoku klienta 360°
 • tracking anonimowego ruchu i identyfikacja kontaktów na stronie
 • jak przeprowadzić wielowymiarową segmentację bazy danych klientów
 • pomiar zaangażowania klienta poprzez wdrożenie modelu scoringowego
 • właściwy sposób pielęgnowania i przydzielania swoich leadów
11:00 - 11:15
Przerwa
11:15 - 13:30
Platforma SALESmanago i najnowsze funkcjonalności
 • omówienie modułu CRM, kanałów komunikacji oraz możliwości automatyzacji
 • omówienie najnowszych funkcjonalności oraz ich wykorzystanie: Personal Shopping Inbox, Centrum Preferencji Klienta, Program Lojalnościowy
13:30 - 14:00
Przerwa
14:00 - 15:30
Marketing Automation - tips & tricks
 • wykorzystanie dynamicznych segmentów i panelu RFM Marketing Automation
 • strategia zautomatyzowanej komunikacji wielokanałowej
 • Case studies z wdrożeń SALESmanago - zadanie domowe
9:00 - 10:45
Konfiguracja procesów automatyzacji
 • wykorzystanie reguł automatyzacji, workflow oraz Website Automation - praktyka
 • praca w panelu systemu nad specyficznymi scenariuszami biznesowymi
10:45 - 11:00
Przerwa
11:00 - 12:30
Ćwiczenia praktyczne z korzystania z platformy Marketing Automation
 • wdrożenie najbardziej popularnych i efektywnych procesów automatyzacji
 • konfiguracja kampanii wykorzystujących wiele kanałów komunikacji oraz najnowsze funkcjonalności
12:30 - 13:00
Road mapa 2023
 • nowości wprowadzone w 2022 roku - prezentacja funkcjonalności
 • największe nowości i kierunki rozwoju w 2023
13:00 - 13:30
Przerwa
13:30 - 15:00
Case studies i tworzenie strategii wdrożeń Marketing Automation
 • analiza przedstawionych historii biznesowych na przykładach firm z różnych branż z zadania domowego
 • praca na case studies firm uczestników szkolenia
 • omówienie wymagań potrzebnych do realizacji kampanii
 • implementacja najciekawszych pomysłów w systemie

2023 © All Rights Reserved. Regulamin